TekLinkFilmlerim.com AÇILDI
Tek Link Film İndir, 3D Film İndir

Karaçay-Çerkez

waridada.wma - forever adige

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Kuzey Kafkasya'da bulunan, Rusya Federasyonu üyesi bir cumhuriyettir.Kuzey Kafkasya'da , Kafkas sıradağlarının orta bölgesinde yer almaktadır. Güneyinde Karaçaylı'ların "Tav ardı-Dağ arkası" adını verdikleri Kafkas ötesi ülkelerinden Abaza ve Gürcistan Cumhuriyetleri, Batı ve kuzeyinde Rusya Federasyonu, Doğusunda Kabardey-Balkar Cumhuriyeti yer almaktadır.

Başkenti Çerkessk olup, ikinci büyük kenti de Karaçayevsk'dir.Diğer önemli şehirleri Uçkalan,Teberde ve Zelençuktur.

Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti'nin yüz ölçümü 14.100 km2dir. Cumhuriyetin güneyi baştan başa Büyük Kafkas sıradağları ile kaplıdır. Kuzey bölge ise yayla ve geniş düzlükler halinde uzanmaktadır. Büyük Kafkas sıradağları ve Avrupa'nın en yüksek tepesi olan Elbruz Dağı (Mingi Tav) 5633m. yükseklikte Kabardey-Balkar Cumhuriyeti ile güneydoğu sınırını teşkil etmektedir. Bu dağlar 3000 m. den sonra buzullarla kaplıdır.
Cumhuriyetin orta bölgesi Büyük Kafkas sıradağlarının eteklerini ihtiva etmekte olup geniş yaylalarla kaplıdır. Karaçay şehrinin kuzeyindeki Biyçe Sın yaylası en önemli yayladır. Kuzeyde yer alan düzlükler, Büyük Kafkas sıradağlarından doğan Hurzuk, Ulu Kam, Uçkalan nehirleri ve bunların birleşmesinden meydana gelen Kuban Nehri ile, daha sonra Karaçay Dağlarından doğan ve Kuban Nehrine katılan Duvut, teberdi, Arhız, Maruka, Zelencuk, Urup ve Lapa nehirleri ile sulanmaktadır. Göl yönünden fakir olan ülkede sadece tuz gölü bulunmaktadır.Kuzeyde step, güneyde çam, ladin, köknar ormanları ülkeye hakimdir. Büyük Kafkaslar'ın 2500m'den sonrası alp tipi otlaklarla kaplanmıştır.

Nüfusu 415.000 olan Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti'nin %31'i Karaçaylı Türk, %42'si Rus, %10'u Adıge, %7 Abazin, %3'ü Nogay Türkü, % 7'si ise diğer topluluklardır. Türkler güneyde özellikle Kuban havzasında yaşamaktadır. Ayrıca 30-35 bin civarında Orta Asya'da yirmi bin civarında Türkiye'de yaşayan Karaçaylı bulunmaktadır.

Ülkede 130 adet göl vardır.Ülkenin en büyük dağı Elbrus dağıdır.Bu dağ Avrupa'daki en büyük dağdır.Ülkeden ayrıca altın, kömür ve kil çıkmaktadır.Ülkede Ocak ayında hava -3.2°C'dır.Temmuz ayında ülkede sıcaklık +20.6°C'dır.

Bölgenin asıl yerlileri Karaçaylar olup, diğerleri daha sonra bu bölgeye yerleşmiştir. Yaklaşık 1830-1833 yılları arasında, bölgede, büyük ölçüde Rus istila ve denetimi gerçekleşmiştir. Kuban ve Laba ırmakları arasında bulunan ve Çerkeslerce Base Ovası (Base Gubğo) denilen büyük bir alan Çerkes ve Abaza nüfusundan temizlenmiştir. Ancak bu nüfusun küçük bir kısmı, Kabardiya'dan getirilen göçmenlerle de takviye edilerek, Ruslarca Büyük ve Küçük Zelençuk ırmakları vadilerine, yani şimdiki yerlerine yerleştirilmişlerdir.

Çerkesler Kabartay ve Besleney lehçelerinde konuşmaktadırlar. Karaçaylar,Nogayca'ya ve Balkarca'ya yakın bir Türk lehçesi konuşurlar. Karaçayca ile Balkarca aynı yazı dilini paylaşır, bu nedenle bu dile Karaçay-Balkar dili de denmektedir. Ruslar,1830'dan sonra, 1860'larda yoğunlaşmak üzere bölgeye yerleştirilmişlerdir. Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nin güneyi dağlık bir turistik bölgedir. Kuzey düzlüklerindeki verimli vadilerde ise sulama ile bolca tarım yapılmaktadır.

12 Ocak 1922'de Rus SFSC'ne bağlı "Karaçay-Çerkes Özerk Oblastı" (K-ÇÖO ya da kısaca "Karaçay-Çerkesya") adıyla kuruldu. 26 Nisan 1926'da merkezi Karaçayevsk kenti olan "Karaçay Özerk Oblastı" (KÖO) ve Çerkessk merkezli "Çerkes Ulusal Okrugu" (ÇUO) biçiminde bölünmüşdür. ÇUO, 30 Nisan 1930'da "Çerkes Özerk Oblastı" (ÇÖO) adını almışdır. 1943 yılında Çerkesler Kızıl Ordu saldırılarına uğramıştır. Karaçaylar ise, güneydeki dağlık kesim vadilerinde yaşıyor iken, 1944'te Kazakistan'a sürülüp 1957 yılı ile birlikte geri getirilmişler ve eski yerleri dışında, Çerkessk kentine, Adıge, Rus ve Abaza köylerine ve çevrelerindeki yerlere de yerleştirilmişlerdir.

Kafkasya.net & Nartlar.com


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=